Privacyverklaring

Nieuw Zuid is een project van de gemeente Harlingen, in uitvoering gegeven aan De Skûle Welzijn (vestiging: Godsacker 35, 8801 LM Franeker) Het privacybeleid van Nieuw Zuid valt derhalve onder de hoede van De Skûle Welzijn (evenals alle andere projecten van De Skule Welzijn). Om deze reden wordt deze privacyverklaring gegeven door en vanuit De Skule Welzijn (en niet Nieuw Zuid).

Lees hier de volledige privacyverklaring.

De Skûle Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De Skûle Welzijn verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

De Skûle Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot De Skûle Welzijn, haar relaties en haar medewerkers;
 • De Skûle Welzijn analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Gegevensbeveiliging

De Skûle Welzijn maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@deskule.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Skûle Welzijn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Skûle Welzijn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook maakt De Skûle Welzijn gebruik van Google Analytics-cookies. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt. Uw IP-adres wordt uitdrukkelijk niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien mogelijk, te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor wettelijke doeleinden. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deskule.nl
Ook telefonisch kan dit, via het telefoonnummer 0517-393750.

Klachten

Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan De Skûle Welzijn:

per e-mail: info@deskule.nl
per brief: De Skûle Welzijn Godsacker 35 8801 LM Franeker